Stowarzyszenia "Nasza Wspólnota", aby pozyskać fundusze na renowacje sanktuarium prowadzi sprzedaż certyfikatów, pocztówek, medalionów oraz ramek. Wota mogą być wspaniałą pamiątką z wizyty w golińskim sanktuarium.

certyfikaty POCZTÓWKI medaliony Ramki
CERTYFIKATY POCZTÓWKI MEDALIONY RAMKI